Ανακύκλωση Χαρτιού ΒΗΧΟΣ

Δανειστήκαμε τον πλανήτη
δεν τον κληρονομήσαμε!

Πελάτες

Με κριτήρια την υψηλή παροχή υπηρεσιών, τον σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και μέσα από εμπειρία 40 ετών εφαρμόζουμε διαρκώς τις πιο κατάλληλες και σύγχρονες μεθόδους αποκομιδής παλαιού χαρτιού.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρίες εκτυπώσεων, βιβλιοδεσιών, εκδοτικών οίκων κ.α.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την ανάγκη της ανθρωπότητας για ανακύκλωση, προσανατολιζόμαστε σε ταχύτερες και ασφαλέστερες λύσεις αποκομιδής, με στόχο την διάθεσή τους σε μεγαλύτερες χαρτοβιομηχανίες ανά τον κόσμο για καθαρότερο πλανήτη.

Η ανακύκλωση είναι τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης του χαρτιού με πρώτη την πρόληψη και δεύτερη την επανάχρηση χαρτιού. Αυτό σημαίνει ότι πριν στείλουμε χαρτί για ανακύκλωση θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο χαρτί, να το κρατήσουμε περισσότερο καιρό, να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και κατόπιν να το ανακυκλώσουμε.

Δυστυχώς δεν ανακυκλώνεται όλο το χαρτί που παράγεται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά ευτυχώς το περισσότερο. Οι σημαντικότερες κατηγορίες χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί είναι:

  • Λευκό χαρτί γραφείου
  • Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικοί κατάλογοι και φυλλάδια
  • Σχολικά βιβλία
  • Χαρτόνι
  • Ανάμικτο ή έγχρωμο χαρτί
  • Χαρτί από εκτυπώσεις

Ας μην ξεχνάμε:

ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ